Clubreglement

Art 1:  Mogen deelnemen, alle leden aangesloten bij de bowlingclub “TEUTEN”. Leden moeten in de loop van het seizoen minstens 14 jaar oud zijn of worden. Leden betalen jaarlijks hun lidgeld van het nieuwe seizoen vóór de laatste liga dag van het lopende seizoen, dit lidgeld is niet terug vorderbaar. De ledenlijst ligt bij het bestuur ter inzage voor alle clubleden.

Art 2:  Lidgeld / ronde / rechten:

In geval van 4 speelrondes in het seizoen :

  Volledig seizoen Instap vanaf 2de ronde Instap vanaf 3de ronde Instap vanaf 4de ronde
Lidgeld 100,00% 100,00% 83,50% 50,00%
Liga prijs Ja Ja Ja Nee
Ziekenkas formulier Ja Ja Ja Nee

In geval van 3 speelrondes in het seizoen :

  Volledig seizoen Instap vanaf 2de ronde Instap vanaf 3de ronde
Lidgeld 100,00% 100,00% 33,50%
Liga prijs Ja Ja Nee
Ziekenkas formulier Ja Ja Nee

 

Art 3: De spelreglementen van de B.B.S.F. dienen te worden nageleefd.

Art 4: Voor de liga bestaat iedere ploeg uit vier spelers, dewelke een liga naam kiezen. Een ligaploeg die niet uit 4 personen bestaat, wordt aangevuld met maximum 2 X-spelers. Deze niet bestaande    speler(s) krijgen 190 kegels (incl. HDC) per game.

Art 5:  Per wedstrijd worden vier games gespeeld, aanvang der proefballen om 19.55 uur, de liga start om 20.00 uur

Art 6: Spelers die te laat komen in de eerste game, vangen deze game aan zonder proefballen. Invallen in de eerste game mag enkel tot de 5de beurt van deze game. Degenen die na de 5de beurt komen, krijgen voor de eerste game 180 kegels inclusief handicap en spelen vanaf de tweede game mee met de andere spelers.

Art 7: Per wedstrijd moet minstens één speler van de ploeg spelen om punten te kunnen verdienen. Hiervoor tellen de X-spelers niet mee, als spelend lid.

Art 8:

 • Indien er speler(s) afwezig zijn, speelt de tegen ploeg tegen deze speler(s) aan 180 kegels inclusief handicap. Indien de aanwezige speler gelijk speelt (= 180 kegels incl. HDC) tegen een afwezige speler, krijgt de aanwezige speler het game punt.
 • Indien een speler tegen een X-speler gelijk speelt (190 inclusief HDC) wordt het game punt toegekend aan de spelende speler.

Art 9: Indien een afwezige speler uitkomt tegen een X-speler in de liga, worden beide spelers op 180 kegels geplaatst. Het punt van deze game wordt bepaald door de ploegscore in de betrokken game.

Art 10: Bij gelijke stand tussen twee ligaspelers wordt het game punt bepaald door de ploeg die het gametotaal wint (incl. HDC). Bij gelijk ploegtotaal in een game, wordt dit punt behaald door de ploeg die het eindtotaal van de vier games (incl. HDC) wint.Bij gelijke stand van het eindtotaal (incl. HDC) wordt dit punt behaald door de ploeg met het kleinste verschil tussen hoogste en laagste ploegtotaal (incl. HDC) van de vier games

Art 11: Wanneer een speler uitvalt tijdens de wedstrijd, wordt voor de lopende game de score genoteerd die tot dan gegooid werd. De eventuele volgende games krijgt de uitgevallen speler 180 kegels (incl. HDC) en wordt als afwezige speler beschouwd voor toepassing van art 8 van het reglement.

Art 12: Zij die al eerder aangesloten zijn bij de club, vertrekken in de nieuwe liga met de handicap van einde vorig seizoen gedurende vier weken, om vanaf de vijfde week te worden aangepast.

Art 13: Nieuwe leden starten met de handicap berekend over de uitslag van de eerste speeldag, om dan verder te worden herzien na iedere wedstrijd.

Art 14: De liga kan vooruit gespeeld worden voor de betreffende liga woensdag. Dit dient voor aanvang uitdrukkelijk aan de bowlinguitbaters gemeld te worden. Er kan alleen een volledige liga worden voor gegooid (4 games).

 • Voor een betreffende liga-dag, deze score wordt ook die liga-dag gebruikt.
 • Als “reserve”. Kan tijdens het seizoen gebruikt worden bij een onverwachte afwezigheid. Maar moet gebruikt zijn op het einde van het seizoen.
 • Het is niet toegestaan om minder dan 4 games voor te gooien en de overige games toch te spelen op de betreffende liga-dag
 • Indien je minder dan 4 games voorgooit, wordt de score toch uitgeprint en in de map bewaart en gebruikt bij afwezigheid. Deze wordt gezien als een voorgegooide ligawedstrijd. Niet voorgegooide game(s) wordt 180 incl. HDC.
 • Voorgooien kan, tarieven en tijdstippen volgens ontvangen info.

Art 15: Het clubkampioenschap scratch en handicap wordt berekend over alle speelavonden van de liga. De speler (speelster), die het hoogst aantal kegels gooide, wordt tot clubkampioen(e) uitgeroepen. De spelers mogen echter niet meer dan vier weken afwezig geweest zijn in de liga, om in aanmerking te komen voor de titel.

Art 16: Eventuele andere moeilijkheden tussen de spelers worden opgelost door het bestuur, in aanwezigheid van de betrokken spelers.

Art 17: Bij een eventuele forfait van een ligaploeg, krijgt deze in de rangschikking geen punten.

Art 18: De banen worden in de vorm van een beurtrol aangeduid, zodat alle ploegen over alle banen gelijkmatig spelen.

Art 19: Tijdens de liga wordt er direct opgeteld, bij het natellen mogen alleen rekenfouten verbeterd worden.

Art 20: Ieder lid van de club is verplicht een vriendschappelijke en sportieve geest na te leven.

Art 21: Persoonlijk financieel voordeel mag niet worden nagestreefd.

Art 22: Tegen een lid, dat vrijwillige handelingen met oneerlijke bedoelingen uitvoert in de liga, (vrienden)-wedstrijden of tornooien, zullen sancties getroffen worden door het bestuur. Dit kan de uitsluiting tot gevolg hebben.

Art 23: Vriendenwedstrijden, tornooien en uitstappen worden door het voltallige bestuur besproken en samengesteld.

Art 24: De sportleider is verantwoordelijk voor het opstellen en verwittigen van de spelers, nodig voor vriendenwedstrijden en/of tornooien.

Art 25:

 • Roken en GSM gebruik is enkel toegelaten zolang het spel niet word vertraagd.
 • Gebruik van MP 3 of variëteiten zijn niet toegelaten tijdens het spelen van de games.

Art 26: Alle door de clubkas betaalde benodigdheden blijven eigendom van de club.

Art 27: Alle clubleden krijgen van de club een clubtruitje in bruikleen. Ze zijn verplicht hun clubtruitje, van zeer dure kwaliteit, terdege te onderhouden. Voor dit bruikleen wordt aan de clubleden een waarborg gevraagd van 15,00 euro. Deze waarborg wordt terugbetaald aan het clublid bij het verlaten van de club en zijn/haar clubtruitje in bruikbare toestand terug inleveren. Clubleden mogen op dit clubtruitje een persoonlijke bedrukking laten aanbrengen, onder de volgende voorwaarden vereisten:

 • enkel op de voorzijde, linker borst met een max. afmeting van 15 x15cm
 • bedrukking dient in dezelfde kleur te zijn dan de clubsponsor opdruk
 • achterzijde en mouwen mogen niet bedrukt worden
 • kosten van de bedrukking is ten laste van het clublid.

          Door het aanbrengen van een persoonlijke bedrukking, verliest het clublid automatisch zijn waarborg.

Art 28: De spelers, die een week niet kunnen spelen, moeten evengoed hun prijzengeld betalen.

Art 29: Bij een transfer of stoppen met bowlen van een speler, moet deze alle uitrustingen, eigendom van de club, binnenleveren. Zo niet gaat de eventuele transfer niet door.

Art 30: Bij elke wedstrijd, liga, interclub, tornooi of vriendenwedstrijd is het dragen van de sportkledij voorzien van publiciteit van de clubsponsor(s), verplicht zo niet past het bestuur een boete toe van € 1,25

Art 31: Het bestuur komt alle 6 weken samen voor het bespreken van de voorziene dagorde.

Art 32: Wanneer een derde van de leden der club om een algemene vergadering verzoekt, moet het bestuur op deze eis ingaan.

Art 33: Een afwezigheid bij de clubactiviteiten van meer dan 5 weken in een speelronde, zonder verwittiging naar de club toe, kan het bestuur overwegen dit lid te schrappen uit haar ledenlijst bij ingang van de volgende speelronde  en vervangen door een X-speler of een nieuw lid in de betroffen ploeg.  De achterstallige bijdragen en clubkledij blijven wel opvorderbaar.

Art 34: Overlijden / stoppen van een spelend lid tijdens het seizoen. Deze persoon wordt pas op het einde van de lopende speelronde van het score formulier verwijderd. Tot het einde van de lopende speelronde geld voor de betroffen persoon de score van 180 inclusief handicap. Bij het begin van de nieuwe speelronde kan de betroffen persoon vervangen worden door een X-speler of een nieuw lid.

Art 35: Aanmelding  van een nieuw lid tijdens het lopend seizoen. Deze persoon mag vanaf inschrijving meespelen daar waar een plaats vrij is tijdens de lopende speelronde. Bij ingang van een nieuwe speelronde wordt deze ingedeeld bij een ploeg met een X-speler of waar een plaats vrij gekomen is. Het HDC van dit nieuw lid wordt berekend na de eerste speelavond van de nieuwe ronde.

Art 36: Bij het lid worden of zijn van BC-Teuten, krijgt het bestuur BC-Teuten automatisch ook de toestemming om foto's en de namen van zijn leden op de website te plaatsen van BC-Teuten. De foto's die geplaatst worden zijn gemaakt tijdens gebeurtenissen georganiseerd door BC-Teuten.

 

            Het bestuur B.C. TEUTEN